tipsy-sandra Tipsy żelowe Gliwice;)

Podstawowa stawka amortyzacji dla samochodów osobowych wynosi 20% - oznacza to, że samochód najczęściej będzie amortyzowany przez pięć lat. Podatnicy mogą również indywidualnie ustalić stawki amortyzacyjne dla używanych lub ulepszonych środków trwałych, po raz pierwszy wprowadzonych do ewidencji danego podatnika. Dla samochodu osobowego okres amortyzacji nie może być krótszy niż 30 miesięcy (2,5 roku), co odpowiada stawce amortyzacji w wysokości 40% rocznie.

Wyróżniamy dwa rodzaje leasingu – leasing operacyjny i kapitałowy.

Dla Leasingobiorcy, który „szuka kosztów”, korzystniejszą formą jest leasing operacyjny, ponieważ raty leasingowe oraz czynsz inicjalny w całości stanowią koszt uzyskania przychodu. W przypadku leasingu operacyjnego umowa musi być zawarta na okres stanowiący co najmniej 40% normatywnego okresu amortyzacji (na przykład meble – stawka amortyzacji 20%, minimalny okres leasingu wynosi 2 lata).

Dodatkowo Leasingobiorca może odliczać VAT od rat leasingowych ( w przypadku tego rodzaju leasingu VAT płatny jest w ratach i wynosi zawsze 22%). Wysokość odliczenia VAT, w zależności od rodzaju przedmiotu wynosi do 60% (nie więcej niż 6 tysięcy zł) w przypadku samochodu osobowego, do 100% w przypadku pozostałych środków trwałych. Przedmiot leasingu amortyzowany jest przez Leasingodawcę.

W Leasingu kapitałowym (finansowym), który traktowany jest jako dostaw towaru, Leasingobiorca podpisując umowę zobowiązany jest do zapłacenia całego należnego podatku VAT z góry. Leasing ten korzystny jest w przypadku leasingu sprzętów z 7% VAT, ponieważ taki też podatek VAT ( 7%) ma do zapłaty Leasingobiorca. Jeśli sprzęt z 7% VAT byłby leasingowany w leasingu operacyjnym VAT wynosiłby 22%.

W przypadku leasingu kapitałowego dla Leasingobiorcy kosztem uzyskania przychodu jest jedynie część odsetkowa raty leasingowej oraz amortyzacja sprzętu.

Ten rodzaj leasingu nie ma określonego minimalnego okresu na jaki można zawrzeć umowę, tak więc może to być nawet 6 miesięcy.

Witam, też mam problemy z rachunkowością. Z rachunkowości jestem noga, czy
mógłby ktoś pomóc w wytłumaczeniu o co chodzi w tym zadaniu? Bardzo o jaką kolwiek
szybką pomoc - zadanie mam na środę.

Treść

zadanie
Pzedsiębiorstwo handlowe posiada środki trwałe o wartości początkowej 6.000 zł.
Dotychczasowe ich zużycie wynosi 2.000 zł. Stopa amortyzacji = 20%.
Oblicz miesięczną stawkę zysk środków transportowych (trwałych).
Otwórz konta i zaksięguj operacje gospodarcze
1) miesięczna stawka zużycia środków trwałych
2) zakupiono samochód osobowy i przekazano do użytkowania - zapłata później 8.000 zł
3) zakupiono z udzielonego kredytu bankowego biurka i regały 6.000 zł
4) zużycie mebli biurowych wynosi 240 złOto co zrobiłem :


(W) KASA (MA)
__________________
sp 6.000 zł |
(W) R.B.
_______________
sp 8.000 zł |


(W) MATERIAŁY (MA)
____________________
????? |sp 240 zł(W) KREDYT (MA)
____________________
sp 6.000 zł |


R.B. - RACHUNEK BIEŻĄCY

Czy to jest dobrze?

Przegląd interpretacji i orzeczeń podatkowych z komentarzem

Podatek od towarów i usług
Odliczenie podatku naliczonego w przypadku niezgodności oryginału faktury nabywcy z kopią faktury zbywcy
Możliwość zastosowania 7% stawki VAT do robót drogowych

Podatki dochodowe
Zwolnienie z CIT otrzymanej dywidendy w przypadku klasyfikowania jej jako odsetki przez luksemburskie prawo podatkowe
Potrącenie wierzytelności to forma zapłaty pozwalająca na zastosowanie różnic kursowych przy obliczaniu kosztów
Nieużywany środek trwały a prawo do jego amortyzacji
CIT w zakresie sposobu dokonywania odpisów amortyzacyjnych od samochodów osobowych
Zakup akcji pracowniczych z upustem

TAX24 nr 2 styczeń 2010

Zależy na ile ci wycenią samochód. W mojej sytuacji (van 1.1 2002r) wyceniono wartość na 6000zł i na rok płacę 540zł . Dokładniej według wpisów na polisie:
a)zakres ubezpieczenia - pełny
b)wykupiono udział własny w szkodach kradzieżowych
c)wykupiono amortyzację części

Stawka podstawowa - 11,3 % - 715,97zł

zniżki -20% promocja na samochód 2 osobowy
-20% wiek
- 5% OC w hdi

Płatne w 4 częściach - polecam taki wariant bo nie ma dużej zwyżki w przeciwieństwie do rat w OC - wychodzi co 3 miesiące 136zł

Ac się opłaca bo masz spokój i wartość samochodu jest nie wysoka - wyrobisz sobie na tym zniżkę kiedy za parę lat zmienisz auto na znacznie droższe.

Pzdr

Warta oferuje minicasco od 1 kwietnia 2008 r. . Zakres ochrony dotyczy szkody całkowitej, szkody kradzieżowej oraz szkód częściowych spowodowanych żywiołami.

Poniżej wycinek ze strony www.warta.pl. Zainteresowani składką moga pisać na PW.


Autocasco Mini

Autocasco Mini (ACM)- adresowane jest do osób poszukujących najtańszej oferty - posiadaczy samochodów osobowych, ciężarowo-osobowych i ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony przy ładowności do 800 kg zainteresowanych ubezpieczeniem przede wszystkim od utraty pojazdu wskutek kradzieży bądź całkowitego zniszczenia. Obejmuje ochroną wyłącznie zdarzenia powstałe na terenie RP.


Ubezpieczenie swym zakresem obejmuje utratę pojazdu wskutek kradzieży, szkody całkowite a także szkody częściowe, ale tylko te spowodowane zdarzeniami losowymi - powodzi, zatopienia, huraganu lub działania innych sił przyrody, pożaru lub wybuchu, działania czynnika termicznego lub chemicznego działającego z zewnątrz pojazdu, lub którego działanie wywołane zostało przez impuls zewnętrzny.
Suma ubezpieczenia równa jest wartości pojazdu w danym momencie trwania umowy ubezpieczenia i ulega pomniejszeniu o wypłacone odszkodowania.
W odniesieniu do właścicieli pojazdu będących osobami zwiększonego ryzyka ubezpieczeniowego (z uwagi na wiek i okres posiadania prawa jazdy) istnieje w ubezpieczeniu ACM możliwość zmniejszenia składki poprzez zastosowanie udziałów własnych w szkodzie powstałej w czasie ruchu pojazdu.
Ustalenie wysokości odszkodowania odbywa się w na podstawie cen części montowanych w samochodach fabrycznie nowych pomniejszonych o zużycie amortyzacyjne określone % wg OWU ACM oraz koszt roboczogodziny wg średnich stawek z zakładów naprawczych nie będących Autoryzowanymi Stacjami Obsługi. W umowie standardowo stosuje się 15% udział własny ubezpieczonego w szkodzie - istnieje jednak możliwość jego wykupienia.