tipsy-sandra Tipsy żelowe Gliwice;)

Zakład Gospodarowania Nieruchomościami w dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy napisał w ogłoszeniu tak:

Zaoferowana przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY -stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto nie może przekroczyć średniej warszawskiej określonej w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2010 r. wynoszącej dla robót ogólnobudowlanych Rbrutto= 31,67 PLN , sanitarnych Rbrutto= 29,66 PLN, elektrycznych: Rbrutto= 28,26 PLN. Stawka roboczogodziny kosztorysowej brutto obejmuje wartość stawki roboczogodziny kosztorysowej netto powiększonej o narzut kosztów pośrednich i zysk kalkulacyjny [Rbrutto = (Rnetto + Kp + Z)]. Wykonawca musi wpisać oferowane stawki robocizny kosztorysowej Rnetto i Rbrutto, Kp i Z w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty. 11. Zaoferowany przez Wykonawcę we - WZORZE FORMULARZA OFERTY - wskaźnik narzutu kosztów zakupu materiałów (Wkz) nie może być wyższy niż średni w Warszawie określony w wyd. Sekocenbud Biuletyn cen regionalnych w budownictwie BCR dla III kw. 2010 r. i wynoszący dla robót ogólnobudowlanych: Wkz = 9,0 %, sanitarnych Wkz = 7,8 %, elektrycznych Wkz = 6,8 %. Wykonawca musi wpisać oferowane Wkz w formularzu oferty, sporządzonym wg wzoru formularza oferty - Rozdział II specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 12. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia ceny materiałów - bez kosztów zakupu - nie mogą być wyższe niż średnie ceny warszawskie - bez kosztów zakupu - publikowane przez Sekocenbud w III kwartale 2010 r., przy czym suma cen materiałów (bez podatku VAT i kosztów zakupu) nie może być wyższa niż 164.107,75zł. 13. Zastosowane przez Wykonawcę do wyceny robót budowlanych stanowiących przedmiot zamówienia ceny pracy sprzętu nie mogą być wyższe niż średnie ceny publikowane przez Sekocenbud w III kwartale 2010 r., przy czym suma cen pracy sprzętu (bez podatku VAT i narzutów) nie może być wyższa niż 4.290,19zł.

http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=309256&rok=2010-09-28

Już kiedyś inny zamawiający zrobił coś takiego i jak widać tą ideą zaszczepił inne dzielnice.
http://www.actuarius.pl/forum/viewtopic.php?f=20&t=136

Aż proszą się o odwołania. Takie odwołania to może być dla pełnomocnika żyła złota