tipsy-sandra Tipsy żelowe Gliwice;)

Dane o skazaniu są przechowywane w Krajowym Rejestrze Karnym - i wszelkie zapytania o karalność trafiają właśnie tam.

Nie - wpis o karalności nie pozostaje tam na zawsze. Z chwilą zatarcia skazania wpis ulega wymazaniu. To czy informacja o skazaniu z art. 297 kk znajduje się jeszcze w rejestrze karnym zależy od tego jaka konkretnie kara została orzeczona przez sąd.

Witam

Mam pytanie odnośnie KRK bo słyszałem różne opinie,czy dobrowolne poddanie się karze na które sąd wyraził zgodę podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Skazanych,jeżeli tak to po jakim czasie nastąpi zatarcie albowiem wyrok był w zawieszeniu na 2 lata,a zamierzam szmienić pracę i nie wiem czy będę miał szansę na zatrudnienie bo warunkiem jest niekaralność

Obecnie wpis do rejestru karnego idzie szybko. Normą jest, że wpis zostaje zaktualizowany w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.


Art. 82. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.


Zatarcie nastąpi na wniosek za 5 lat od dnia warunkowego przedterminowego zwolnienia.


Obecnie wpis do rejestru karnego idzie szybko. Normą jest, że wpis zostaje zaktualizowany w ciągu 2 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia.


Art. 82. Jeżeli w okresie próby i w ciągu dalszych 6 miesięcy nie odwołano warunkowego zwolnienia, karę uważa się za odbytą z chwilą warunkowego zwolnienia.

Art. 107. § 1. W razie skazania na karę pozbawienia wolności wymienioną w art. 32 pkt 3 lub karę 25 lat pozbawienia wolności, zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem 10 lat od wykonania lub darowania kary albo od przedawnienia jej wykonania.

§ 2. Sąd może na wniosek skazanego zarządzić zatarcie skazania już po upływie 5 lat, jeżeli skazany w tym okresie przestrzegał porządku prawnego, a wymierzona kara pozbawienia wolności nie przekraczała 3 lat.


Zatarcie nastąpi na wniosek za 5 lat od dnia warunkowego przedterminowego zwolnienia.

Dziekuje za odpowiedź. Czym taki wniosek uzsadanić? Na przykład stałą pracą?
Pozdrawiam


  Nie z akt ale z rejestru karnego. Akta i tak będą w sądzie archiwizowane przez 10 lat. Jeżeli minęło 6 miesięcy od zakończenia okresu próby, nie było innego skazania po drodze, to zatarcie skazania następuje z urzędu, więc nie trzeba nic składać. KRK powinien z urzędu wykreślić wpis o karalności. Jeśli KRK tego nie zrobił, to trzeba pisać ‟przypomnienie” o obowiązku wykreślenia wprost do KRK w W-wie.

Nadal widnieje w Krajowym rejestrze karnym
  Dostałem niedawno propozycję wyjazdu służbowego do USA na kilka miesięcy. Przeglądając wniosek wizowy zauważyłem, że jest pytanie odnośnie karalności "Czy kiedykolwiek był Pan/Pani karana..."i tu się zaczyna mój problem. W październiku 2002 zostałem skazany na rok w zawieszeniu na 3 lata. Wiem, że zatarcie z KRK powinno być po odbyciu całej kary + 6 m-cy. Szczerze myślałem, że w tym rejestrze już nie widnieje. Poszedłem ostatnio po wyciąg z KRK do sądu w Kielcach (skazany byłem w Lublinie, bo tam była cała sprawa) i okazało się, że musieli wysłać moje zapytanie do centrali w Warszawie bo w miejskim rejestrze nadal widnieje. Czy jeśli w warszawie dopatrzą się, że mój wyrok już minął, to mi go wykasują?? Czytałem, że zatarcie skazania to sprawa czysto administracyjna. Mam pytanko czy jeśli moja kara już minęła + 6 m-cy = marzec 2006 mogę zaznaczyć na wniosku, że nie bylem karany, bo tak naprawdę to mój wyrok już minął, jest to tylko niedopatrzenie KRK. Co mi proponujecie?? BARDZO PROSZĘ O ODPOWIEDŹ.

pozdrawiam

TEKST UJEDNOLICONY

Ustawa o robotach publicznych


Art. 1 Roboty publiczne są wykonywane nieodpłatnie na mocy postanowienia sądowego na rzecz wybranej w postanowieniu instytucji publicznej WŚ lub forum.

Art. 2 Wykonanie wskazanych na wniosek skazanego robót publicznych daje możliwość wcześniejszego zatarcia skazania

Art. 3 Sędzia wydający postanowienie o przydzieleniu pracownika do robót publicznych określa czas odbycia tych robót instytucję do której zostaje skierowana dana osoba oraz zakres obowiązków

Art. 4 Osoba odpowiedzialna za pracownika wydaje odpowiednie narzędzia do pracy oraz nadzoruje jej wykonania

Art. 5 Czas rób publicznych ustala sędzia na podstawie wyroku sądowego w granicach:
a) Orzeczenie grzywny - od 3 do 2 tygodni robót
b) Orzeczenie kary więzienia do 10 dni - od 1 do 3 tygodni robót
c) Orzeczenie kary więzienia powyżej 10 dni - od 2 do 5 tygodni robót

Art. 6 W przypadku gdy w wyroku znajduje się i kara grzywny i kara więzienia czas robót publicznych określany jest za karę grzywny i więzienia osobno ale jednym postanowieniem

Art. 7 Rejestr zapotrzebowań na pracowników do robót publicznych prowadzi Prezes Sądu Krajowego

Art. 8 Zapotrzebowania na pracowników może składać każda instytucja publiczna WŚ lub forum wnioskiem do sądu krajowego w którym określa
a) Instytucja która zgłasza zapotrzebowanie na pracownika
b) Osobę odpowiedzialną za pracownika podczas wykonywania zadań
c) Zakres obowiązków pracownika
d) Przybliżony czas potrzebny do realizacji zadania

Art. 9 Osoba która wykona roboty publiczne i uzyska pozytywną ocenę pracy od osoby odpowiedzialnej może złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Art. 10 Sędzia orzeka wcześniejsze zatarcie skazania po wykonaniu robót oraz gdy nie toczą się przeciwko danej osobie inne postępowania karne.

Art. 11 Roboty publiczne może orzec sędzia również w wyroku jako karę dodatkową ich wykonanie nie ma wpływu na wcześniejsze zatarcie skazania a jest jednym z elementów kary dodatkowej. Sędzia może orzec karę robót publicznych do 5 tygodni.

Art. 12 Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania przez prezydenta.

Nazwa: Projekt Ustawy o Robotach publicznych
Data uchwalenia: 17-02-2010
Link do głosowania: http://sejm-rzad.wirtualn...p?p=23580#23580Art. 1 Roboty publiczne są wykonywane nieodpłatnie na mocy postanowienia sądowego na rzecz wybranej w postanowieniu instytucji publicznej WŚ lub forum.

Art. 2 Wykonanie wskazanych na wniosek skazanego robót publicznych daje możliwość wcześniejszego zatarcia skazania

Art. 3 Sędzia wydający postanowienie o przydzieleniu pracownika do robót publicznych określa czas odbycia tych robót instytucję do której zostaje skierowana dana osoba oraz zakres obowiązków

Art. 4 Osoba odpowiedzialna za pracownika wydaje odpowiednie narzędzia do pracy oraz nadzoruje jej wykonania

Art. 5 Czas rób publicznych ustala sędzia na podstawie wyroku sądowego w granicach:
a) Orzeczenie grzywny - od 3 do 2 tygodni robót
b) Orzeczenie kary więzienia do 10 dni - od 1 do 3 tygodni robót
c) Orzeczenie kary więzienia powyżej 10 dni - od 2 do 5 tygodni robót

Art. 6 W przypadku gdy w wyroku znajduje się i kara grzywny i kara więzienia czas robót publicznych określany jest za karę grzywny i więzienia osobno ale jednym postanowieniem

Art. 7 Rejestr zapotrzebowań na pracowników do robót publicznych prowadzi Prezes Sądu Krajowego

Art. 8 Zapotrzebowania na pracowników może składać każda instytucja publiczna WŚ lub forum wnioskiem do sądu krajowego w którym określa
a) Instytucja która zgłasza zapotrzebowanie na pracownika
b) Osobę odpowiedzialną za pracownika podczas wykonywania zadań
c) Zakres obowiązków pracownika
d) Przybliżony czas potrzebny do realizacji zadania

Art. 9 Osoba która wykona roboty publiczne i uzyska pozytywną ocenę pracy od osoby odpowiedzialnej może złożyć wniosek o wcześniejsze zatarcie skazania

Art. 10 Sędzia orzeka wcześniejsze zatarcie skazania po wykonaniu robót oraz gdy nie toczą się przeciwko danej osobie inne postępowania karne.

Art. 11 Roboty publiczne może orzec sędzia również w wyroku jako karę dodatkową ich wykonanie nie ma wpływu na wcześniejsze zatarcie skazania a jest jednym z elementów kary dodatkowej. Sędzia może orzec karę robót publicznych do 5 tygodni.

Art. 12 Ustawa wchodzi w życie z dniem podpisania przez prezydenta.

Nietrzeźwy kierowca nie zdaje sobie sprawy, że informacja o wyroku pozostanie w rejestrze przez długie lata

Taka informacja zaś może mu przeszkodzić w zdobyciu niejednej atrakcyjnej posady. Wielu szefów, zanim przyjmie kogoś do pracy, żąda zaświadczenia o niekaralności.
Do Krajowego Rejestru Karnego trafiają dane osób skazanych za jazdę w stanie nietrzeźwym. Czyli wszystkich tych, którzy zostali złapani przez drogówkę, mając więcej niż 0,5 promila alkoholu we krwi (tzn. za przestępstwo).
Samo to, że znajdą się w rejestrze, nie jest jeszcze groźne. Szkopuł w tym, że długo, a czasem nawet bardzo długo, w nim figurują. Sytuacja zależy od kary, jaką sąd orzekł wobec danego kierowcy.
Jeśli został on skazany na grzywnę, to z rejestru zniknie dopiero po pięciu latach od jej zapłacenia (jeżeli była rozłożona na raty, to od spłaty ostatniej raty). – Po trzech latach zainteresowany może złożyć wniosek o szybsze zatarcie skazania, a wówczas sąd zarządzi wykreślenie z rejestru – mówi sędzia Rafał Puchalski.
To jednak też nie jest takie pewne. Jeśli bowiem kara oprócz grzywny przewidywała zakaz prowadzenia pojazdów, to zatarcie skazania może nastąpić dopiero wraz z upływem wykonania tego środka. Nigdy zaś w czasie, kiedy jeszcze trwa.
Oznacza to, że jeśli oprócz grzywny (ale też każdej innej kary: pozbawienia wolności w zawieszeniu czy też bezwzględnego) kierowca dostał sześcioletni zakaz prowadzenia pojazdów, to dopiero po sześciu latach może myśleć o wykreśleniu z rejestru.
W wypadku zawieszonej kary więzienia (kiedy zakaz był krótszy niż okres próby) skazanie ulega zatarciu po upływie okresu próby. Z kolei w wypadku bezwzględnej kary pozbawienia wolności – po dziesięciu latach od jej wykonania. Na wniosek skazanego może to nastąpić wcześniej, bo po pięciu latach od wykonania kary.
http://www.rp.pl/artykul/...o_pijanemu.html